88190269 - 88191753
درباره ما

 

سایر اسامی تجاری: گاز کلر، کلر مولکولی، کلرمایع
مشخصات فیزیکی: گاز سبز متمایل به زرد رنگ و دارای بوی شدید بوده و میزان حلالیت در آب کم می باشد.
پایداری و برهم کنش ها: در صورت انحلال در آب تولید اسید کلریدریک و اسید هیپو کلرو می نماید که بسیار خورنده است و بعنوان اکسنده بسیار قوی، با اکثر مواد ناسازگار می باشد.
جابجایی و انبارش: دور از تابش اشعه خورشید و دور از گرما و مواد آتش زا نگهداری و از سقوط سیلندرها جلوگیری به عمل آید.
احتیاط محیطی: محل نشتی را با آمونیاک پیدا و به وسیله سود سوزآور و خاکستر سودا خنثی گردد.
بسته بندی و تحویل: سیلندرهای 45 و 800 کیلوگرمی

نام انگلیسیLiquid chlorine
نام فارسیکلر مایع
فرمول شیمیاییCL2
fa_IRPersian
fa_IRPersian