معرفی LABSA

LABSA ، سولفوسید سورفاکتانت آنیونی با قدرت شویندگی و سازگاری با رنج وسیعی از سورفاکتانت­های آنیونی، کاتیونی و آمفوتری دیگر می­باشد. این محصول سورفاکتانت حدواسط بسیار کارآمدی است که معمولا با انواع قلیاها خنثی شده و سولفونات­ها را تشکیل می­دهد که در زمینه­های مختلفی مورد استفاده است. این محصول قابلیت استفاده در محیط­های اسیدی را دارا می­باشد.

نام انگلیسی: LABSA
نام فارسی: اسید سولفونیک خطی
فرمول شیمیایی: R-C۶H۶-OSO۳H R = C10 – C13

آلکیل بنزن سولفونیک اسید سورفاکتانت آنیونی با قدرت شویندگی و سازگاری با رنج وسیعی از سورفاکتانت­های آنیونی، کاتیونی و آمفوتری  می­باشد. این محصول قابلیت استفاده در محیط­ های اسیدی را دارا می­باشد. این محصول سورفاکتانت حدواسط بسیار کارآمدی است که معمولا با انواع قلیاها خنثی شده و سولفونات­ها را تشکیل می­دهد که در زمینه­ های مختلفی مورد استفاده است.

نام­های مترادف LABSA:

LABS و LABSA، اسید سولفونیک، Linear Alkyl Benzene Sulfonate