88190269 - 88191753
درباره ما

 

سایر اسامی تجاری: هیدروژن کلراید و اسید کلریدریک

گرید استاندارد: در بشکه و تانکر (ISIRI209)
مشخصات فیزیکی: مایع زرد رنگ دارای بوی تند و حلال در آب و انحلال در الکل ها
پایداری و برهم کنش ها: پایدار و ناسازگار با فلزات، مواد آلی، بازها، مواد قابل انفجار، اپوکسیدها و…
جابجایی و انبارش: در بشکه های محکم و در محیط خشک، خنک و دور از مواد ناسازگار نگهداری گردد.
احتیاط محیطی: در صورت نشت با آب رقیق نموده و با خاک یا شن جمع آوری و سپس از محلول کربنات سدیم استفاده نمایید.
بسته بندی و تحویل: تانکر – بشکه های 220 لیتری

نام انگلیسیHydrochloric acid
نام فارسیاسید کلریدریک
فرمول شیمیایی HCl
fa_IRPersian
fa_IRPersian