88190269 - 88191753

سود کاستیک پرک یا همان هیدروکسید سدیم پرک، ورقه های نازکی سفید رنگی هستند که جاذب رطوبت بوده و قابلیت انحلال در آب را دارند. این ماده از تبخیر سود کاستیک مایع که خود از طریق فناوری ممبرانی تولید شده است بدست می آید. 

موارد مصرف: 
– خنثی سازی اسید 
– تولید صابون و مواد شوینده 
– صنایع کاغذ و پالپ 
– صنایع نفت و گاز 
– صنایع دارویی 
– فرآوری آلومینیوم 

نام انگلیسیSodium hydroxide (Sulphate)
نام فارسیهیدروکسید سدیم (سود پرک)
پشتیبانی آنلاین
ارسال